Wednesday, 25 February 2009

suíomh úr-nua gnéasúil nós*

tchím go bhfuil nós* ag cuir le suíomh idirlíne s'acu thall ag
ta sé iontach deas agus snasta, is maith an rud cuir leis an suíomh agus muid ag fanach idir achan clór ag teacht amach.


maith sibh!!

No comments:

Post a Comment