Thursday, 15 January 2009

South & East Belfast Sinn Féin; out and aboutSinn Féin activists from throughout the South and East Belfast Comhairle Ceantair have been out and about these past few nights, and will be for the next number of weeks, carrying out a political canvass on behalf of the party.
The purpose of the canvass is to touch base with residents from throughout the South and East, keeping in touch and finding out from constituents the issues that they want raised.

Anocht bhí muid i nDeisceart Bhéal Feirste agus bhí mé breá sástá bualadh le neart comrádaí Ghaelach ar na doirsí!

Many of the issues raised are what you would expect, anti social behaviour, concerns around litter and dog fouling but never the less these are issues people are effected by and we are obliged, as a party with an elected MLA in the area, to help where we can.
South Belfast is a varied constituency and I always enjoy canvassing the throughout it; bíonn fórmhór na ndaoine i gcónaí iontach deas agus cáirdiúl linn, fiú muna thacaíonn siad le Sinn Féin.


Tá neart oibre romhainn mar gníomhaithe sa Chomhairle Ceantair, thar tréimhse fhada, ach tá muid ullmhaithe agus réidh fanna choinne. Ar ndóigh ta mise a' dúil go mór leis an canbhasáil a glacadh isteach i nOirthear Bhéal Feirste.
Ná déan dearmad gur féidir leat coinnigh suas chun data nó gabh i dteagmhal linn agand as well as that our Comhairle Ceantair's latest winter bulletin can be viewed at http://www.sebelfastsinnfein.com/campaign

No comments:

Post a Comment